Salou esports – Cami de Costa

Inscripció 3€ inclou:
  1. Assegurança de dia 
  2. Assistència mèdica
  3. Avitullament 
  4. Megafonia 
  5. Crono
  6. Fotos 

Al finalitzar et convidem a fer el vermut, gràcies a Miró

 

Punt de sortida: Plaça de les Comunitats Autònomes

 

REGLAMENT 

Article 1

El diumenge 13 de Novembre de 2022 a les 10:30, SALOU organitza la 1a Salou esports – Cami de Costa amb el suport tècnic de CHALLENGE SALOU.

Article 2

La prova unirà en una caminada no competitiva la plaça de les CCAA i el far de SALOU (anada i tornada)

La sortida dels participants es donarà a les 10:30 i tindran un marge de 3 hores per a completar els 10 km de que consta el recorregut.:

Al final del recorregut tots i totes les participants podran gaudir d’un refrigeri així com un vermut i música.

Volem ser una marxa que cuidi el medi ambient. Per aquest motiu, no hi haurà gots de plàstic als avituallaments i els participants hauran de portar el seu propi got reutilitzable.

 Article 3

Poden prendre-hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre i quan s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma. No està permesa la participació en bicicleta, cadira d’infants.

L’edat mínima per a participar és de 16 anys. En cas de menors, és necessària l’autorització expressa del pare/mare o tutor/a.

Cada participant pren part a la marxa sota la seva responsabilitat i ha de disposar d’un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la.

L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent

Article 4

La identificació de particicipació es lliurarà el diumenge 13 entre 09:30 a les 10:25 al la plaça de les CCAA

Article 5

Termini i preus d’inscripcions per a la Marxa:

Des del 3 de novembre de 2022 fins exhaurir inscripcions (200) per valor de 3€. (asegurança inclosa)

Les inscripcions es podran efectuar de forma online.

Les inscripcions es tancaran en arribar als 200 inscrits.

En cap cas es farà la devolució de l’import de l’inscripció.

Article 6

El recorregut del circuit estarà degudament senyalitzat.

La prova compta amb servei de ambulancia.

Article 7

L’organització disposa de vehicles per al control i seguiment de la prova amb la deguda identificació. Les bicicletes o els vehicles motoritzats que no pertanyin a l’organització queden prohibits durant la marxa.

És obligatori que els participants portin telèfon mòbil per a poder informar de qualsevol incidència o accident que es pugui produir al llarg del recorregut.

Article 8

El servei mèdic  i el director tècnic estaran facultats per retirar durant la marxa

  1. Qualsevol participant que manifesti un mal estat físic.
  2. El participant que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l’organització al marge del que està estipulat a l’article 9 d’aquest reglament.

Article 9

En cas de que la marxa s’hagi de suspendre per causes meteorològiques o de força major aliena a l’organització, no es reemborsarà la inscripció. La prova es farà un altre dia amb previa informació.

Article 10

L’organització no es fa responsable dels perjudicis físics/morals i/o materials que puguin causar/causar-ne els participants i espectadors durant aquesta marxa, quedant sota la seva responsabilitat el seu estat de salut per a la participació.

Els participants autoritzen als organitzadors de l’esdeveniment a l’enregistrament total o parcial de la seva participació mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i/o qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense que tinguin dret a rebre cap compensació econòmica.

El participant, pel sol fet de formalitzar la inscripció, accepta aquest Reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat serà decidit per la Comissió Organitzadora.

Article 11

Està permés fer la cursa o marxa amb el teu gos. S’ha de portar lligat en tot moment i ser responsable d’ell.

Intentar no molestar a la resta de participants i recollir els excrements.

 

 

Date

nov. 13 2022
Expired!

Time

10:30 pm

Cost

3.00 €

More Info

Inscriure't!
Inscriure't!